Kungsängen Entré

Kungsängen Entré är ett flerbostadshusprojekt i centrala Uppsala med 72 lägenheter. Bygganden innehåller lokaler, garage under mark och bostäder. Under byggnaden och innergården finns en källare med teknikutrymmen, cykelförråd och garage. Källaren byggdes med platsgjutna betongväggar och gårdsbjälklaget vilar på ett pelardäck.

Area: ca 6000 m²
Konstruktion: Plattbärlag och ytterväggar av sandwichelement i betong. Bärande innerväggar i betong.
Grund: Fribärande grundplatta med betongpålar som slagits till fast berg.
Tak: Uppstolpade takstolar med taktäckning av plåt samt en takterrass.
Byggherre: Brf Kungsängen Entré
Beställare: Skanska Sverige AB
Arkitekt: White arkitekter
Konstruktion: Byggkonsult B:Mec Konstruktörer AB