Kungsgatan 66, Uppsala

Projketet Kungsgatan 66, etapp 1, är ett flerbostadshusprojekt med 96 lägenheter beläget sydost om Uppsala centralstation. I skrivande stund är projekteringen för etapp 1 klar och byggnationen är i full gång. Byggnaden har åtta våningar och en delvis inredd vind. Ett garage finns under innergården som bärs upp av ett pelardäck med bärande betongpelare. Men för att klara parkeringsnormen var man även tvungen att bygga ett fristående garage under mark mellan huskroppen och järnvägsspåret. Ovanpå detta utför man komplementbyggnader såsom miljörum, cykelparkeringar och carportar. Stommen mot Kungsgatan har dimensionerats för påkörningslast om t.ex. en bil skulle köra in i byggnaden.

Area (BTA): Ca 1000 m²
Våningar: 8
Konstruktion: Plattbärlag och bärande lägenhetsskiljande innerväggar av betong. Stålpelare i lätt fasadvägg.
Grund: Vattentät bottenplatta med stoppslagna betongpålar.
Tak: Lätt konstruktion i trä, blandat varmt/kallt tak.
Byggherre: JM AB/Brf
Beställare: JM AB
Arkitekt: Sweco AB
Byggkonstruktör: Byggkonsult B:Mec Konstruktörer AB